Radna sjednica IO EAT – Rasprava o aktivnim inicijativama