Predsjednik IK FBiH

Erdal Trhulj

dipl. ing. građ
mail@mail.com
+387 33 123 456

Podpredsjednik IK FBiH

Prof. dr. Sanela Klarić

dipl. ing. arh.

mail@mail.com
+387 33 123 456
Biografija

Članovi Odbora IK FBiH

Erdal Trhulj dipl. ing. građ.
Dr. sci. Drago Bago dipl. ing. el.
Lejla Spaho dipl. ing. građ.
Berislav Crnjac dipl. ing. građ.
Prof. dr. Izet Bijelonja dipl. ing. maš.
Mirsad Jašarspahić dipl. ing. maš.
Elmedin Voloder dipl. ing. građ.
Dr. sci. Kenan Kanlić dipl. ing. polj.
Prof. dr. Kemal Gutić dipl. ing. rud.
Dr. sci. Dragan Mlakić dipl. ing. el.
Prof. dr. Sanela Klarić dipl. ing. arh.
mr. sci. Brano Vujičić dipl. ing. el.
mr. Jakov Maganić ing. geod. i geoinf.
Dr. sci. Džemo Borovina dipl. ing. el.
mr. sci. Džemal Ćosić dipl. ing. građ.