EAT SEKCIJA - STRANICA U PRIPREMI ...

Previous
Next

PRIJATELJI

Elektronski potpis i javna uprava
Tragom inicijative o elektronskom potpisu: EAT sekcija u posjeti Arhivu FBiH
EAT Sekcija i ICETIS 2021 – ponosni partneri
HALCOM za EAT sekciji o elektronskom potpisu u BiH
Serija dopisa i e-pisama prema Ministarstvu bezbjednosti/Ured za odnose sa strancima