EAT SEKCIJA - STRANICA U PRIPREMI ...

Previous
Next

PRIJATELJI

EAT Sekcija i ICETIS 2021 – ponosni partneri
HALCOM za EAT sekciji o elektronskom potpisu u BiH
Serija dopisa i e-pisama prema Ministarstvu bezbjednosti/Ured za odnose sa strancima
Radna sjednica IO EAT – Rasprava o aktivnim inicijativama
Održana i sjednica IO EAT sekcije u 2021. godini