Poziv kompanijama na iskazivanja interesa za realizaciju ICT rješenja zasprječavanja nasilja nad ženama

Sekcija EAT – Matična sekcija inžinjera elektronike, automatike i telekomunikacija koja djeluje u okviru Inžinjerske komore FBiH ima misiju da vrši promociju vrijednosti i izazova inžinjerskog zanimanja iz oblasti elektronike, automatike i telekomunikacija (EAT) a sve u cilju stvaranja ambijenta tehnološkoga društva u službi čovjeka, oslanjajući se na domaće snage. Imajući prethodno u vidu, EAT sekcija pokrenula je inicijativu uvođenje Informaciono komunikacionih tehnologija u prevenciji nasilja nad ženama. U sklopu te inicijative :

  • pozivaju se zainteresirane kompanije u informaciono – komunikacijskoj industriji kao i potencijalni donatori na RAZGOVOR o implementaciji tehničkim detaljima tehničko rješenja.

Na ovom razgovoru predstavnici EAT sekcije bi predstavili predloženo rješenje sa više tehničkih detalja, te u zajedničkom razgovoru inžineri, donatori i industrija) pronašli najefikasniji put za implantaciju ovog PILOT projekta.

Za ovaj poziv, želimo da navedemo da se tehničko rješenje dijeli na tri/četiri dijela i svaki dio (LOT) može biti realizovan od strane jedne kompanije, ali isto tako nema smetnje da jedna kompanija uradi dva dijela ili kompletan pilot projekt. Više detalja o tehničkim (softverskim i hardverskim) dijelovima projekta može se dobiti na upit.

Sastanak će se održati u hibridnoj formi, fizički u prostorijama IK FBiH , Ulica Branislava Đurđeva 10, (kod BBI centra) Sarajevo, 15.05.2024 sa početkom u 13:00, za on line učesnike ZOOM link će biti poslan na zahtjev.

Prisustvo je otvoreno za sve ICT kompanije, donatore i vladine službenike uz najavu na mail: info@ikfbih.ba uz naznaku “Inicijativa sprječavanje nasilja nad ženama”