HALCOM za EAT sekciji o elektronskom potpisu u BiH