POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU INŽINJERSKE KOMORE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE

Inžinjerska komora Federacije Bosne i Hercegovine je danas u Sarajevu, potpisala Sporazum o saradnji sa Federalnom upravom civilne zaštite.

Cilj ovog sporazuma je uspostavljanje saradnje u zajedničkom doprinosu unapređenja u stručnoj sferi razvoja, edukacija, znanja, kao i radu na poboljšanju zakonske regulative, a uvidjevši obostranu želju za saradnju koje će doprinijeti boljoj povezanosti i općem dobru.

Sporazum su potpisali predsjednica Inžinjerske komore Federacije Bosne i Hercegovine prof.dr. Sanela Klarić i rukovodilac Federalne uprave civilne zaštite gdin. Murat Baručija.

„Potpisivanjem Sporazuma o saradnji između Inžinjerske komore Federacije Bosne i Hercegovine i Federalne uprave civilne zaštite, nadamo se da smo osigurali jednu vrstu dodatne stručne pomoći, u svim oblastima kojima se FUCZ neposredno bavi i u narednom periodu očekujemo da uspostavimo što bolju saradnju u implementaciji strateških dokumenata iz oblasti zaštite i spašavanja kao što su procjena ugroženosti, program razvoja zaštite i spašavanje ljudi i materijalnih dobara“, navodi rukovodilac FUCZ gdin. Murat Baručija.

Potpisinici su saglasni da će uspostaviti saradnju radi razmjene iskustava, informacija i strukovne pomoći u skladu sa zakonskim ovlastima.

„Za Inžinjersku komoru ovaj sporazum je veoma važan jer će omogućiti svim članovima IK da učestvuju na projektima, edukaciji/izgradnji kapaciteta, prevenciji u oblast zaštite i spašavanja i razmjene informacija, a i izrade strateških dokumenata,posebno kada govorimo o važnom segmentu zaštite ljudi kod prirodnih i drugih nesreća. Ova saradnja će biti produktivna u svom djelovanju i uključivat će konkretne oblike saradnje“, navodi prof.dr. Sanela Klarić.