Osnovana sekcija inžinjera zaštite okoline

Matična sekcija inžinjera zaštite okoline Inžinjerske komore Federacije Bosne i Hercegovine 26. juna 2023. godine održala je svoju konstituirajuću sjednicu putem online platforme. Sjednicu je vodio sekretar Inžinjerske komore FBIH Almin Mališević, koji je ukazao na značaj formiranja sekcija.

Nakon donošenja Odluke o konstituisanju Matične sekcije inžinjera zaštite okoline, pristupilo se usaglašavanju odredbi i usvajanju Poslovnika o radu.

Na sjednici je izvršen izbor predsjednice Skupštine Matične sekcije inžinjera zaštite okoline dr.sci. Mirnese Zohorović, docent i potpredsjednice Minele Ćejvan, magistar inženjerstva zaštite okoline, te sedam članova Izvršnog odbora:

1. Mr.sci. Mirsad Džambić, dipl.ing.tehnologije

2. Dr.sci. Vedran Stuhli, vanredni profesor

3. Lejla Alagić, BA ing. hemijske tehnologije

4. Belma Mujezinović, BA ing. zaštite okoline

5. Dr.sci. Franc Andrejaš, vanredni profesor

6. Dr.sci. Muvedet Šišić, docent

7. Maida Smajlović, magistar hemijskog inžinjerstva i tehnologije

Nakon konstituirajuće nastavljeno je održavanje 1. sjednice Izvršnog odbora na kojoj je izabran predsjednik Matične sekcije inžinjera zaštite okoline mr.sci. Mirsad Džambić, dipl.ing.tehnologije i potpredsjednik dr.sci. Vedran Stuhli, vanredni profesor.

Plan rada za tekuću godinu zasnovan je na aktivnostima koje će u prvom redu imati za cilj promociju struke. Međutim, obzirom da su u proteklom periodu uočeni određeni propusti u zakonskoj regulativi koji na neki način degradiraju inžinjere zaštite okoline, ali i magistre inžinjerstva zaštite okoline aktivnosti će biti usmjerene i ka pozicioniranju inžinjera i magistara zaštite okoline u nadležnoj zakonskoj regulativi.