Osnovana Inžinjerska komora Federacije BiH

U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u Sarajevu, 23.1.2020. godine, u prisustvu više od tri stotine inžinjera, donesena je Odluka o osnivanju Inžinjerske komore FBiH. Inžinjerska komora FBiH je asocijacija inžinjera svih struka, koja je osnovana u okviru Privredne/Gospodarske komore FBiH.

Osnovni cilj je afirmacija i razvoj inžinjerstva u BiH. Mnogobrojni inžinjeri su ukazali na neophodnost  osnivanja Inžinjerske komore, koja bi na organizovan i sistemski način bila uključena u rješavanje problematike u inžinjerskoj struci u BiH, organizirala edukaciju i stručno usavršavanje, obezbijedila saradnju sa zakonodavnim i izvršnim organima vlasti u FBiH i BiH, organizirala stručne skupove i konferencije, predlagala propise od interesa za inžinjersku struku, vodila registar članova, kao i mnoge druge aktivnosti od interesa za članstvo.

Imajući u vidu da su inžinjeri glavna pokretačka snaga privrede,  kao i da su najzaslužniji za brzi napredak u svim sferama života na zemlji, onda osnivanje Inžinjerske komore možemo svrstati u jedan od najznačajnijih događaja koji se u ovoj oblasti desio u posljednjih nekoliko godina u Bosni i Hercegovini.

Okupljajući i umrežavajući mnogobrojne eksperte na jednom mjestu rezultirat će sinergijom znanja, iskustva, ekspertiza, te dugoočekivanim poboljšanjima u inžinjerstvu. Registar članova Inžinjerske komore će biti glavna baza za delegiranje stručnjaka u radne grupe za izradu strategija razvoja, komisija za izradu zakona i podzakonskih propisa, kao i drugih tijela za koja se traži stručni inžinjerski kadar. Inžinjerska komora FBiH će djelovati u saradnji sa drugim asocijacijama u okviru Privredne/Gospodarske komore FBiH u cilju poboljšanja poslovnog ambijenta i razvoja ekonomije u BiH.

Na Osnivačkoj skupštini usvojen je Pravilnik o organizovanom radu Inžinjerske komore  i Poslovnik o radu Skupštine, te su izabrani privremeni organi na čijem je čelu Erdal Trhulj, koji je izabran za predsjednika Inžinjerske komore FBiH. Izabran je i Odbor Inžinjerske komore FBiH u kojem su uz Erdala Trhulja i: Dr.sci. Drago Bago, Lejla Spaho, Berislav Crnjac, Prof. dr. Izet Bijelonja, Mirsad Jašarspahić, Elmedin Voloder, Dr.sci. Kenan Kanlić, Prof.dr. Kemal Gutić, Dragan Mlakić, Prof.dr. Sanela Klarić, mr.sci. Brano Vujičić, Jakov Magarić, Dr.sci. Džemo Borovina i mr.sci. Džemal Ćosić, koji će na prvoj sjednici izabrati potpredsjednike Inžinjerske komore FBiH.

Zadatak Odbora je da u roku od šest mjeseci aktiviraju rad Matičnih sekcija inžinjera, koje će formirati svoje organe, kako bi se na prvoj redovnoj Skupštini Inžinjerske komore FBiH, izabrali organi na mandatni period.

Predsjednik Privredne/Gospodarske komore FBiH, Mirsad Jašarspahić kao i izabrani predsjednik Inžinjerske komore FBiH, Erdal Trhulj, kao glavni prioritet komore  istakli su formiranje i razvoj Matičnih sekcija, koje će biti nosioci aktivnosti Inžinjerske komore FBiH. Formirati će se sve Matične sekcije inžinjera, za koje se iskaže interes inžinjera.

Prisutni na današnjoj Osnivačkoj skupštini obavezali su se da će raditi na omasovljavanju Matičnih sekcija, kako bi što više inžinjera bilo uključeno u aktivnosti zbog kojih je Komora i osnovana.
Pozivamo inžinjere da se prijave u Inžinjersku komoru FBiH, da se upišu u Registar članova,  te da se aktivno uključe u aktivnosti koje će rezultirati boljim poslovnim i životnim okruženjem.

Inžinjerska komora FBiH