OBAVJEŠTENJE – SEKCIJA INŽINJERA MAŠINSKE STRUKE

Inžinjerska komora FBiH obavještava inžinjere mašinske struke da će se u utorak 12.1.2021. godine u 16h održati Konstituirajuća sjednica Matične sekcije inžinjera mašinske struke. Sjednica će se održati online.

Pozivaju se inžinjeri da svoju zainteresiranost za prisustvo sjednici prijave najkasnije do ponedjeljka 11.1.2021. godine do 15h, na e-mail: a.malisevic@kfbih.com ili info@ikfbih.ba

Inžinjeri koji do sada nisu dostavili popunjene Pristupnice Inžinjerskoj komori FBiH, molimo da to urade što je prije moguće.

Informacije o učlanjenju u Inžinjersku komoru FBiH možete naći na sljedećem linku: https://ikfbih.ba/postani-clan/

Inžinjerska komora FBiH