Matična sekcija inžinjera rudarske struke

Matična sekcija inžinjera rudarske struke Inžinjerske komore Federacije Bosne i Hercegovine 15. jula 2020. godine održala je svoju konstituirajuću sjednicu. Poštujući preporuke Kriznog štaba FBIH, sjednica je održana putem online platforme. Sjednicu je vodio predsjednik Inžinjerske komore FBIH Erdal Trhulj, koji je ukazao na značaj formiranja sekcija, koje su ćelije iz kojih će se crpiti aktivnosti koje će voditi Inžinjerska komora FBiH.

Nakon donošenja Odluke o konstituisanju Matične sekcije inžinjera rudarske struke, pristupilo se usaglašavanju odredbi i usvajanju Poslovnika o radu. Sekcija inžinjera rudarstva je nezavisno, dobrovoljno, nevladino, neprofitno, stručno-naučno, profesionalno udruženje koje okuplja inžinjere rudarstva.
Sekcija je osnovana s ciljem razmjene informacija, prijenosa iskustava i boljeg međusobnog razumijevanja među inžinjerima, kao i koordinacija sa predstavnicima vlasti. Uporedo sa aktivnostima na pristupanju više članova sekciji, radit će se na poboljšanju stanja, stručnom usavršavanju i sl, kako bi se mogli donositi kvalitetni prijedlozi koji će dovesti do unaprijeđenja struke u teoretskom, praktičnom i zakonodavnom smislu.
Djelovanjem sekcije, predstavit će se vizija i pravac razvoja rudarske nauke, te će se raditi na promociji i popularizaciji rudarske struke, kako bi ista zauzela mjesto na društvenoj skali koja joj prema izuzetno važnoj djelatnosti koju obavlja, i pripada. Želimo osnažiti status inžinjera rudarstva u privredi, poboljšati saradnju u različitim rudarskim procesima, kao što su: eksploatacija uglja, eksploatacija tehničkog i ukrasnog kamena, eksploatacija metala i nemetala, priprema mineralnih sirovina, tunelogradnja i sl.
Nužno je unaprijediti saradnju između rudarskih objekata – firmi i naučno – istraživačkih i obrazovnih ustanova i tržišta rada. Radit ćemo na kvalitetnijim i jednostavnijim procedurama za izdavanje licenci, dozvola za reviziju, projektovanje i sl. Želimo okupiti mlade rudarske inžinjere koji će biti nosioci razvoja rudarske struke i svojim idejama doprinijeti ostvarivanju ciljeva.
Organizovanje rudarske struke kroz jednu od sekcija u Inžinjerskoj komori, predstavlja važan korak, koji će sigurno dovesti do unapređenja u oblasti rudarske nauke, ali i do osnaživanja Inžinjerske komore FBIH.
Matična sekcija inžinjera rudarske struke ima sljedeće organe:
– Skupština Matične sekcije (svi članovi Sekcije),
– Izvršni odbor Sekcije,
– Predsjednik i potpredsjednik Izvršnog odbora.

Plan rada i aktivnosti sekcije

Plan rada izrađuje se u skladu sa vizijom i strateškim ciljevima, te aktuelnim stanjem i potrebama, kao što su:

  • izrada baze podataka inžinjera,
  • analiza zakonske regulative, davanje stručnih mišljenja i saradnja na dopuni regulative, planova, programa i drugih akata važnih za razvoj rudarstva, davanje mišljenja o tehničkim i tehnološkim rješenjima u razvoju rudarstva u Bosni i Hercegovini,
  • okupljanje i organizovanje inžinjera radi ostvarivanja njihovih interesa, uvećanja stručnog znanja, obezbjeđenje odgovarajućeg statusa u struci i zajednici na bazi njihovog stručnog doprinosa u razvoju rudarstva,
  • praćenje stanja i trendova u domaćem i inostranom rudarstvu, saradnja sa odgovarajućim međunarodnim organizacijama inžinjera, praćenje savremenog razvoja tehnike i tehnologije u rudarstvu i ukazivanje na tokove zbivanja i promjene u ovoj oblasti,
  • praćenje trendova u energetici, izvorima energije, uticajima i zaštiti okoliša i sl,
  • status i zaštita rudarskih inžinjera, poboljšanje ugleda i zaštite članova Sekcije, njegovanje i razvijanje etike inžinjerskog poziva, očuvanje rudarske tradicije,
  • razvijanje međusobne saradnje, prenošenja iskustva na mlađe članove, pružanje pomoći inžinjerima u naučnom i stručnom usavršavanju, organizovanje naučno – stručnih skupova, edukacija, stručnih ekskurzija i seminara, izdavanje naučnih i stručnih radova i drugih publikacija od interesa za razvoj rudarstva u Bosni i Hercegovini,
  • komunikacija i saradnja sa organima vlasti, obrazovnim i naučnim ustanovama, poslodavcima (rudnicima, izvođačima rudarskih radova), nevladinim organizacijama bliskim rudarstvu, radi realizacije zadataka od zajedničkog interesa.

Plan rada i aktivnosti Matične sekcije rudarske struke za 2022. godinu možete pogledati ovdje.

Vodstvo matične sekcije

Podpredsjednik

dr.sc. Nedžad Alić, vanr.prof., dipl.ing.rud.

Ostali članovi izvršnog odbora:

Edina Hasić, bachelor ing. rud.
dr.sc. Safer Demirović, dipl.ing.rud.
dr.sc. Sabid Zekan, vanr.prof., dipl.ing.rud.
Benjamin Brašnjić – bachelor ing. rud.
mr.sc. Ferid Osmanović, dipl.ing.rud.

Kontakt:

Zadnje novosti

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine
Poštovani članovi Inžinjerske komore,Pozivamo vas da uzmete učešće u javnoj...
Dan Rudara 2020
Naši rudari će nastaviti gdje su stali prethodnici, neka se...
Inžinjeri rudarstva održali drugu sjednicu
Izvršni odbor Matične sekcije inžinjera rudarske struke Inžinjerske komore FBiH,...
Konstituisana Sekcija inžinjera rudarske struke
Matična sekcija inžinjera rudarske struke Inžinjerske komore Federacije Bosne i...