Konstituisana Sekcija inžinjera rudarske struke

Matična sekcija inžinjera rudarske struke Inžinjerske komore Federacije Bosne i Hercegovine, 15. jula 2020. godine, održala je svoju konstituirajuću sjednicu. Poštujući preporuke Kriznog štaba FBiH, sjednica je održana putem ONLINE platforme. Sjednicu je vodio predsjednik Inžinjerske komore FBIH Erdal Trhulj, koji je ukazao na značaj formiranja sekcija, koje su ćelije iz kojih će se crpiti  aktivnosti koje će voditi Inžinjerska komora FBiH.

Nakon donošenja Odluke o konstituisanju Sekcije inžinjera rudarske struke, pristupilo se usaglašavanju odredbi i usvajanju Poslovnika o radu. Za predsjednika Matične sekcije izabran je mr. Abaz Velić, dipl.ing.rud., a za potpredsjednika dr.sc. Nedžad Alić, vanr.prof., dipl.ing.rud. Pored predsjednika i potpredsjednika, za članove Izvršnog odbora Matične sekcije izabrani su: Edina Hasić, bachelor ing. rud.; dr.sc. Safer Demirović, dipl.ing.rud.;  dr.sc. Sabid Zekan, vanr.prof., dipl.ing.rud.; Benjamin Brašnjić – bachelor ing. rud. i  mr.sc. Ferid Osmanović, dipl.ing.rud.  

Predsjednik Matične sekcije, Abaz Velić je istakao da je sekcija osnovana s ciljem razmjene informacija, prijenosa iskustava i boljeg međusobnog razumijevanja među inženjerima, kao i koordinacije sa predstavnicima vlasti. Uporedo sa aktivnostima na pristupanju više članova sekciji, radit će se na unapređenju struke, stručnom usavršavanju i sl, kako bi se mogli donositi kvalitetni prijedlozi koji će dovesti do unaprijeđenja struke u teoretskom, praktičnom i zakonodavnom smislu. Djelovanjem sekcije, predstavit će se vizija i pravac razvoja rudarske nauke, te će se raditi na promociji i popularizaciji rudarske struke, kako bi ista zauzela mjesto na društvenoj skali koja joj prema izuzetno važnoj djelatnosti koju obavlja, i pripada. Želimo osnažiti status inženjera rudarstva u privredi, poboljšati saradnju u različitim rudarskim procesima, kao što su: eksploatacija uglja, tehničkog i ukrasnog kamena, eksploatacija metala i nemetala, priprema mineralnih sirovina, tunelogradnja i sl. Nužno je unaprijediti saradnju između rudarskih objekata – firmi i naučno – istraživačkih i obrazovnih studija i tržišta rada. Radit ćemo na kvalitetnijim i jednostavnijim procedurama za izdavanje licenci, dozvola za reviziju, projektovanje i sl. Želimo okupiti mlade rudarske inžinjere koji će biti nosioci razvoja rudarske struke i svojim idejama doprinijeti ostvarivanju ciljeva, rekao je predsjednik Abaz Velić.

Mirsad Jašarspahić, predsjednik Privredne/Gospodarske komore FBIH, u okviru koje djeluje Inžinjerska komora FBiH, je kazao da se radi o formiranju sedme po redu sekcije inžinjera u IK FBiH. Organiziranje rudarske struke kroz jednu od sekcija u Inžinjerskoj komori, predstavlja važan korak, koji će zasigurno dovesti do unapređenja u oblasti rudarske struke ali i do osnaživanja Inžinjerske komore FBiH.