Javni poziv za dodjelu stipendija

Obavještavamo članove Inžinjerske komore FBiH da su JP Autoceste FBiH objavile Javni poziv za dodjelu stipendija za redovne ili redovne samofinansirajuće studente Građevinskog fakulteta, Fakulteta za saobraćaj i komunikacije, Elektrotehničkog fakulteta, Mašinskog fakulteta, Pravnog fakulteta i Ekonomskog fakulteta dodiplomskog i postdiplomskog studija, počev od treće godine prvog ciklusa studija i prve i druge godine drugog ciklusa studija za akademsku 2023/2024. godinu.

Više informacija o javnom pozivu možete pronaći na sljedećem linku:
https://www.jpautoceste.ba/javni-poziv-za-dodjelu-stipendija-za-redovne-ili-redovne-samofinansirajuce-studente-akademske-2023-2024/