IZABRAN PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNIK MATIČNE SEKCIJE INŽINJERA ELEKTRO STRUKE

U prostorijama Privredne/Gospodarske komore FBiH, 02. juna 2022. godine, održana je prva sjednica Izvršnog odbora Matične sekcije inžinjera elektro struke koja djeluje pri Inžinjerskoj komori Federacije Bosne i Hercegovine.

Na sjednici je izvršen izbor predsjednika Matične sekcije inžinjera elektro struke Fikreta Velagića, dipl.ing.el. i potpredsjednika Armina Selimića, dip.ing.el. čiji je zdatak da tokom mandata unaprijede sve aspekte rada inžinjera elektro struke.

Predsjednik Fikret Velagić je naveo da je pred Sekcijom veliki posao, jer za početak je potrebno pokrenuti aktivnosti na prijedlozima, stavovima, zaključcima i preporukama za izmjene zakonske regulative, uredbi i propisa, sve u cilju kako bi se čuo glas struke. U postizanju navedenog rukovodstvo Matične sekcije očekuje saradnja sa drugim sekcijama kao i sa vladinim i nevladinim organizacijama i kompanijama.