Za članice Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH popust od 20% za učešće na konferenciji

Privredna / Gospodarska komora Federacije BiH institucionalni je partner druge digitalne konferencije D Days, pod nazivom „Digitalizacija zemalja JIE – „One way ticket““, koja će se održati 16. i 17. juna u hotelu „Mediteran“ u Bečićima.

Kao institucionalni partner Privredna / Gospodarska komora Federacije BiH je za svoje članice obezbjedila popust od 20 odsto.

U fokusu konferencije će biti povećanje produktivnosti kompanija uvođenjem inovacija, finansijski i tehnički oblici podrške procesima digitalizacije, fin tech-unapređenje platformi za bezgotovinsko plaćanje, sigurnost i edukacija potrošača u sferi online plaćanja, digitalizacija javne uprave, preduzetnička infrastruktura za inovacione kompanije, block chain, syber security, i dr.

Panelisti, predavači i moderatori su predstavnici relevantnih asocijacija, javnih i privatnih kompanija, finansijskih i javnih institucija, međunarodnih organizacija i akademske zajednice.

Konferencija je namjenjna top i srednjem nivou menadžmenta javnih i privatnih preduzeća, javne uprave, opština i gradova, međunarodnih i nevladinih organizacija, finansijskih institucija, obrazovnih institucija, IT kompanija, inovativnih kompanija, medija i dr. Na konferenciju će biti pozvani učesnici iz BiH i cijelog regiona JIE.

Za Vas smo obezbjedili dolazak više od 40 vrhunskih predavača među kojima su: Borislav Tadić viši potpredsjednik Deutsche Telekoma, Ivan Ostojić nekadašnji savjetnik za strateške poslovne modele McKinseya, a sada chief business officer u „Infobipu“, Joshua Bell, Senior IT security consultant, u kompaniji „Telexiom“ iz Berlina lidera u IT konsalting uslugama, Davorin Miljić lead IT consultant, jedan od najzaslužnih ljudi za uspješnu digitalizaciju Univerziteta u Gracu.

“D Days” nije konferencija gdje će se pričati o tehničkim pojedinostima pojedinih softvera i tehnologija, već o konkretnim problemima u svakodnevnom poslovanju i rješenjima koje digitalizacija poslovanja omogućava. Sve to čućemo od učesnika konferencije koji su direktno uključeni u razne sfere digitalizacije u javnom i privatnom sektoru i mogu govoriti iz ličnog iskustva o problemima i benefitima koje donosi digitalizacija.

Novi pogledi, znanja i kontakti ostvareni na konferenciji sigurno će doprinijeti širenju uvida šta se može uraditi već danas u BiH i koje organizacije i kompanije nam finansijski i tehnički mogu u tome pomoći ali i kako se na našim prostorima mogu praviti projekti na najvišem tehnološko-naučnom nivou.

Više o temama i predavačima možete saznati na sajtu konferencije www.digitalnakonferencija.ba .