Uvijanje svjetlosti kao temelj superbrzog prenosa podataka

Razvijen je mikrolaser kojim se svjetlosni snop može kontrolirano uvijati; time je ostvarena nova metoda modulacije EM talasa i otvoren put za naprednu tehnologiju prenosa podataka od desetak Tbps

Talas (Val) je poremećaj koji putuje kroz prostor. Osim što prenosi energiju, talas može prenostiti i informacije. Ali ne mora. Da bi talas prenostio informacije, primjerice neki tekst ili sliku, treba te informacije u njega nekako upisati. Taj proces kodiranja talasa, upisivanja podataka u njega, nazivamo modulacijom. Ukratko, modulacija se svodi na to da talasu, s vremenom, mijenjamo neko svojstvo. Neka od uobičajenih svojstava koja se mogu modulirati su, primjerice: amplituda (najveći otklon od ravnotežnog položaja), frekvencija (broj titraja u jedinici vremena), faza (kut koji se periodično mijenja u prostoru i vremenu, ovisan o periodu i talasnoj dužini).

Amplitudna modulacija (AM), frekvencijska modulacija (FM) i fazna modulacija (PM) su samo neke od tipičnih analognih modulacijskih metoda. Njima se mijenja neko svojstvo elektromagnetskog talasa koje je kontinuirana veličina. Zato kod demodulacije, ili čitanja informacija koje talas prenosi, postoji izvjesna neodređenost odnosno mogućnost pogreške u dekodiranju.

Postoje i diskretna svojstva talasa (preciznije, talasnih paketa i talasnih snopova). Brojne načine na koji njih moduliramo nazivamo digitalnim modulacijskim metodama. Kod njihove demodulacije mogućnost pogrešaka u dekodiranju značajno je manja.

Unatoč brojnim, dobro razvijenim modulacijskim metodama elektromagnetskih talasa, konkretno svjetlosti, današnja optička komunikacija baš i nije učinkovita. Ograničava nas brzina elektronike kojom modulaciju i demodulaciju ostvarujemo. Zato u telekomunikacijskim primjenama imamo ograničenu brzinu prenosa podataka. Prije optičkih kablova, kad smo na internet bili spojeni telefonskim žicama (DSL) brzina prenosa podataka dosezala je otprilike 6 Mbps. Optički kablovi digli su tu brzinu stotinjak puta, na red veličine Gbps. No za videkonferenciju s puno učesnika ili za prijenos sirovih podataka koje je teleskop prikupljao cijele noći, to još uvijek nije optimalno. Ponovo podići brzinu prijenosa za dva do tri reda veličine ne bi bilo loše. Ali, kako? Postoji li neko svojstvo svjetlosnog snopa koje je diskretno, s puno mogućih stanja, koje se može brzo modulirati/demodulirati? Postoji. Orbitalni zamah.

Orbitalni zamah svjetlosti

Zamah ili ugaona količina kretanja je vektorska fizička veličina koja opisuje jedno svojstvo rotacije tijela. Po analogiji sa zaletom ili količinom kretanja (vektorska fizička veličina koja opisuje jedno svojstvo translacije tijela), koji je umnožak mase i brzine, zamah je umnožak momenta tromosti i ugaone brzine. I zalet i zamah su veličine koje su očuvane u zatvorenom sistemu. Zbog zakona očuvanja zamaha se klizačica na ledu zavrti brže (dobije veću ugaonu brzinu) kad skupi ruke uz tijelo (čime smanji svoj moment tromosti). Zbog zakona očuvanja zamaha se i neutronska zvijezda oko svoje osi okreće stotine puta u sekundi dok se zvijezda iz koje je nastala okretala jednom u desetak dana.

U svijetu atoma i elementarnih čestica zamah je kvantizirana veličina. To znači da može poprimiti samo neke, diskretne vrijednosti. Osim toga, ne računa se na isti način kao u klasičnom, makroskopskom svijetu. Konkretno, foton (čestica svjetlosti) nema masu, ali svejedno ima zalet, koji se klasično računa kao umnožak mase i brzine. Također, snop svjetlosti (usmjereni roj fotona) nema moment tromosti, ali svejedno ima zamah, koji se klasično računa kao umnožak momenta tromosti i ugaone brzine.

Taj zamah, ili ugaona količina kretanja, snopa svjetlosti je vektorska veličina kojom opisujemo rotaciju prisutnu u elektromagnetskom polju snopa svjetlosti. Premda svjetlost putuje pravolinijski, svjetlosni snop može rotirati oko svoje osi. Takvu rotaciju ne možemo opaziti golim okom, no ona je mjerljiva pri interakciji svjetlosnog snopa i tvari. Osim toga, postoje dva doprinosa rotaciji svjetlosnog snopa. Jedan je povezan s polarizacijom (preferiranom ravninom titranja električnog polja EM vala). Njega nazivamo spinski zamah svjetlosti. Drugi je povezan s oblikom talasne fronte (skup tačaka u kojima talas ima istu fazu). Njega nazivamo orbitalni zamah svjetlosti. E, upravo taj nas zanima.

Dalje, orbitalni zamah svjetlosti može biti vanjski i unutrašnji. Vanjski ovisi izvoru talasa. Unutrašnji ne ovisi o izvoru nego samo o uvijenosti talasne fronte. On je kvantiziran. Broj kvantnih stanja (koja je lako razlikovati) je praktični neograničen. Još kad bismo imali modulator s kojim snop svjetlosti postavljamo u ta stanja, dugoročno bismo riješili problem brzine prenosa podataka.

Mikrolaser kao uvijač za svjetlost

Dakle, trebali bismo uređaj koji svjetlosti radi ono što kosi radi uvijač (ondulator ili figaro) – uvojke.

Upravo takav uvijač za svjetlost grupa fizičara osmislila je i ostvarila. Radi se o posebnom mikrolaseru kojim se snop svjetlosti zasad može može uviti na pet različitih načina. Ne samo da se može uviti nego se tih pet vrsta uvojaka lako mogu prepoznati.

Rezultate ovih istraživanja, objavio je u radu Tunable topological charge vortex microlaser časopis Science. To ne znači da ćete već sutra internetom moći surfati brzinom od 100 Tbps, ali znači da je taj cilj ostvariv i da je već na vidiku.

Izvor: bug.hr