Studenti Fakulteta za saobraćaj i komunikacije ostvaruju velike uspjehe na EU prostorima

Student druge godine drugog ciklusa studija Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu i bachelor inžinjer saobraćaja i komunikacija, smjer zrakoplovni saobraćaj,  Damir Džubur, dobio je veliko priznanje i priliku da obavlja Traineeship u Evropskoj organizaciji za sigurnost zračne plovidbe (EUROCONTROL) u Briselu. EUROCONTROL koordinira i planira kontrolu zračnog saobraćaja na području cijele Evrope. To uključuje rad s državnim tijelima, davateljima usluga zračne plovidbe, civilnim i vojnim korisnicima zračnog prostora, aerodromima i drugim organizacijama.

Damir će svoj Traineeship koji nosi naziv “Developments in Airspace Design and Modelling” obavljati u NMD/ACD/OPL sektoru sa sjedištem u Briselu, Belgija.
Uz Eurocontrol Traineeship program kojeg će obavljati u Briselu, Damir će također raditi i na svom završnom magistarskom radu na temu “Implementacija Free Route Airspace (FRA) u Evropi sa posebnim osvrtom na BiH”, kojeg će braniti na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu.

Ne sumnjamo da će Damir u najboljem svjetlu nastaviti da predstavlja Fakultet za saobraćaj i komunikacije UNSA, kao i svoju državu Bosnu i Hercegovinu.
Ovim putem našem studentu želimo puno sreće i uspjeha u budućem radu! 

Izvor: fsk.unsa.ba