PRIJAVITE SE – Gostujući predavači – Beton u savremenom projektovanju konstrukcija

Naučno-stručna konferencija SFERA 2021: “Tehnologija betona”

Tematska jedinica: 

BIM – Beton u savremenom projektovanju konstrukcija
Beton u arhitekturi
Specijalne vrste betona

 

mag.ing.aedif. Monika Mlakić

BIM Consultant, Baldinistudio Zagreb

Tema: ”Primjena BIM metodologije u projektiranju betonskih konstrukcija”

 

dipl.ing.građ. Tarik Turković

direktor firme T&E d.o.o. Sarajevo

Tema: ”Primjer iz prakse izrade projekata konstruktivne faze visokogradnje uz upotrebu BIM 360, Revita i Sofistik Reinforcement-a.”

 

dr. Lejla Kreševljaković

Arhitektonski fakultet Sarajevo

Tema: ”Brutalizam u arhitekturi BiH”

NAPOMENA: PREDSTAVLJENI SU SVI PREDAVAČI I KOMPANIJE UČESNICI KOJI SU DO DANAŠNJEG DANA POTVRDILI SVOJE UČEŠĆE. O SVIM NAKNADNIM DOPUNAMA ĆEMO VAS BLAGOVREMENO OBAVIJESTITI!