Pozivnica na prezentaciju na temu linijske odvodnje

Poštovani,
ovim putem Vas pozivamo da sudjelujete na prezentaciji u organizaciji
Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH i kompanija BORPLASTIKA EKO d.o.o. i ATT&AT d.o.o.
na temu linijske odvodnje koja će se održati:

u utorak, 22.novembra/studenog sa početkom u12:00 sati
u sali Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH, u prizemlju.

Kompanija BORPLASTIKA EKO d.o.o. Tuzla počela je sa radom 2011. godine, kao firma kćer BP GROUP doo iz Kneževih Vinograda. Projektovanje i izrada naših uređaja za pročišćavanje otpadnih voda baziraju se na smjernicama koje nalaže Evropska Unija, te normama priznatim od strane iste. Uz svaki isporučen uređaj kupac dobija i Potvrdu kvalitete, a samo atestiranje vrše institucije nadležne za obavljanje te djelatnosti. U cjelokupno poslovanje naše firme implementiran je i integrisan sistem upravljanja kvalitetom i okolinom u skladu sa međnarodnim standardima ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.

Kompanija ATT&AT d.o.o. posluje od 2013. godine kao strateški partner tvrtke BPGROUP d.o.o. i tvrtke ULMA Španjolska. Nudimo Vam široki spektar linearnih kanalica koje mogu biti izrađene od polimer betona i kompozita, razreda opterećenja A15 do F900. Osim kanalica u ponudi su i taložnici te pripadajuće rešetke koje mogu biti izrađene od lijevanog željeza, pocinčanog čelika, kompozita te nehrđajućeg čelika. Kao veliku prednost bismo istaknuli kako je kompletna proizvodnja spomenutih kanalica, taložnika i pripadajućih rešetki isključivo u EU, te je sve proizvedeno u skladu s europskom normom EN 1433.

Zbog ograničenog broja mjesta, ljubazno Vas molimo da svoj dolazak prijavite najkasnije do petka 18.11. na mail: office@borplastikaeko.ba

Do skorog viđenja!

POTPREDSJEDNIK P/G K FBIH

Mirsad Jašarspahić, dipl.ing.maš.