Poziv na konferenciju: “Beyond Ideas-Towards Impact”

Inžinjerska komora Federacije BiH poziva zainteresirane da prijave svoje učešće na Konferenciji    “Beyond Ideas-Towards Impact” koja će se održati  10-11 maja 2021.godine, u organizaciji weTHINK – online mreža za donošenje strategije.

WeTHINK na jednom mjestu okuplja sve ključne aktere: predstavnike institucionalne vlasti, Komora, privrednih subjekata, NVO, strukovnih asocijacija koji razmatraju i doprinose razvoju ideja, inovacija i strategija.

U okviru prvog dana Konferencije održat će se panel diskusije u čijem fokusu je tema  javne nabavke. Tema koja je u našem području uvijek aktuelna, te će učesnici kroz panel diskusije imati mogućnost razmijeniti iskustva i dati smijernice za unapređenje održivosti ka Evropi putem javnih nabavki.

Drugog dana učesnici konferencije imat će mogućnost da učestvuju u  workshop-u sa aktuelnim  temama:

  1. Pametan grad i pametna infrastruktura,
  2. Mehanizmi za poticanje dekarbonizacije putem javne nabave,
  3. BIM u javnoj nabavi za izgradnju,
  4. Emisije CO2 u građevinarstvu.

Registraciju je moguće izvršiti putem linka: https://info.wethink.eu/wethink-yearly-events/beyond-ideas/

Agendu navedenog događaja preuzeti ovdje.