ODRŽANA SJEDNICA ODBORA INŽINJERSKE KOMORE FEDERACIJE BIH

U Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH u Sarajevu, 13.7.2021. godine održana je redovna sjednica Odbora Inžinjerske komore FBiH. Analiza stanja inžinjerske struke, mnogobrojna problematika koja opterećuje inžinjere i inžinjerske kompanije su teme o kojima su razgovarali članovi Odbora koji dolaze iz privrede, obrazovanja i drugih oblasti. Problematika u primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH, nedostatci Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH, kao i druga zakonska i podzakonska regulativa, samo su neki od razloga zastoja u razvoju inžinjerske struke i struke uopće. Iz razloga što struka nije tamo gdje treba biti, svjedoci smo loših ali skupih rješenja. Članovima Odbora IK FBIH su prezentirane aktivnosi oformljenih sekcija. U Inžinjerskoj komori FBiH osnovano je jedanaest Matičnih sekcija inžinjera sa više od 800 članova. Radi se o Matičnoj sekciji inžinjera biljne proizvodnje, Matičnoj sekciji inžinjera geologije, Matičnoj sekciji inžinjera hortikulturne i pejzažne struke, Matičnoj sekciji inžinjera sigurnosti, Matičnoj sekciji inžinjera građevinske struke, Matičnoj sekciji inžinjera elektronike, automatike i telekomunikacija, Matičnoj sekciji inžinjera rudarske struke, Matičnoj sekciji inžinjera šumarske struke, Matičnoj sekciji inžinjera mašinske struke, Matičnoj sekciji inžinjera geodetske struke i Matičnoj sekciji inžinjera arhitekture. Radi se o jedinstvenom slučaju da su gotovo sve inžinjerske struke, okupljene na jednom mjestu i da kroz Inžinjersku komoru FBiH djeluju  zajednički sa ciljem unapređenju ambijenta. Također, svaka inžinjerska strukakroz matičnu sekciju vodi aktivnosti  od pojedinačnog značaja.Sublimirane su aktivnosti sekcija, osnivanje novih matičnih sekcija i dogoven način daljeg djelovanja. Na sjednici je dogovoreno održavanje prve redovne Skupštine Inžinjerske komore FBiH na kojoj će se izabrati organi na mandatni period od četiri godine.