ODRŽAN PRVI WEBINAR MATIČNE SEKCIJE INŽINJERA HORTIKULTURNE I PEJZAŽNE STRUKE

U subotu, 06.03.2021. godine održan je prvi Webinar Matične sekcije inžinjera hortikulturne i pejzažne struke na kome je učestvovalo 45 osoba. Webinar je održan pod pokroviteljstvom Inžinjerske komore Federacije Bosne i Hercegovine i Asocijacije pejzažnih arhitekata u Bosni i Hercegovini. Webinar je organizovan na zavidnom nivou uz učešće priznatih stručnjaka u ovoj oblasti.

Učesnici su imali priliku da poslušaju uvodno izlaganje prof.dr.Tatjane Ljujić-Mijatović sa Univerziteta u Sarajevu, sa dugogodišnjom ekspertizom u ovoj oblasti, koja je govorila o modelu formalnog stručnog djelovanja, o problemima u realizaciji hortikulturnih projekata, o zapuštanju brojnih kulturno-historijskih pejzaža među kojima su i bosanske avlije. Pored toga, na skupu su izlagali bosanskohercegovački stručnjaci u inostranstvu, kao što su dr. Haris Piplaš, stručnjak u oblasti urbanog dizajna i planiranja razvoja, koji živi i radi u Zürichu. Od domaćih stručnjaka, na skupu su izlagali još mr. Amila Brajić, dr. Emira Hukić, mr. Emir Hasanagić, te master studenti pejzažne arhitekture sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Naida Kiso i Aida Kadić.

Pored izlaganja u oblasti projektovanja, bitan dio događaja zauzela je diskusija oko mogućnosti polaganja stručnog ispita i dobijanja licence za samostalno djelovanje u oblasti projektovanja, građenja i nadzora pejzaža. Stručnjaci u ovoj oblasti su govorili o tome kako su se u nekoliko navrata obraćali Federalnom Ministarstvu prostornog uređenja, a vezano za Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH (član 30, stav 2), kojim su određena stručna zanimanja sa pravom polaganja stručnog ispita. Spore parlamentarne procedure u Federaciji BiH dovele su do toga da se izmjene navedenog zakona nisu desile od 2010. godine. Ovakvo stanje je višestruko štetno za stručnjake ove oblasti koji nisu prepoznati na tržištu rada, te nisu zaštićeni od preuzimanja poslova u oblasti njihovog djelovanja.

U periodu od godinu dana od formiranja Matične sekcije inžinjera hortikulturne i pejzažne struke, pod okriljem Inžinjerske komore Federacije Bosne i Hercegovine grupa stručnjaka u ovoj oblasti je angažirana na definisanju statusa na prostoru Bosne i Hercegovine. Riječ je o interdisciplinarnom zanimanju, čije se formalno znanje stiče najčešće u okviru šumarskih i poljoprivrednih nauka, što je slučaj sa Srbijom, Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom, odnosno individualnim odsjecima i fakultetima u zemljama u kojima je ova stručno-naučna disciplina više razvijena.

Prepoznavanje i priznavanje hortikulturne i pejzažne struke u smislu formalnog djelovanja je rezultat dugogodišnjeg angažmana i zalaganja stručnjaka iz ove oblasti, kroz dokazivanje u planiranju, projektovanju, izvođenju radova i nadzoru, rekla nam je predsjednica Izvršnog odbora Matične sekcije mr. Zehra Veljović.

Inžinjeri hortikulturne i pejzažne struke se bave planiranjem, dizajniranjem, projektovanjem i upravljanjem  pejzažima različitog  nivoa kompleksnosti, primjenjujući naučne i estetske  principe kako bi postigli ekološku održivost, kvalitet i zdravlje okoliša, kolektivnu memoriju, zaštitu naslijeđa i kultura, kao i teritorijalnu pravdu. U suradnji sa drugim disciplinama, inžinjeri hortikulturne i pejzažne struke se bave interakcijama prirodnih i kulturnih sistema, prilagođavajući prostor klimatskim promjenama, unapređujući  stabilnost ekosistema, društveno-ekonomske uslove itd.

Prof.dr.Tatjana Ljujić-Mijatović
Univerzitet u Sarajevu

dr.Haris Piplaš
ETH Zürich

prof.dr. Sanela Klarić
International Burch University

Jedan od primjera upućenih Inicijativa za izmjene Zakona i Pravilnika o polaganju stručnog ispita od strane Matične sekcije inžinjera hortikulturne i pejzažne struke

Aida Kadić i Naida Kiso, projekat Düsseldorf