Obavještenje – Sekcija inžinjera sigurnosti

Inžinjerska komora FBiH obavještava inžinjere zaštite na radu, inžinjere sigurnosti i pomoći, inžinjere zaštite od požara i inžinjere zaštite na radu i životne sredine da će se u četvrtak 5.3.2020. godine u 13h u sali Doma sindikata BiH održati osnivačka sjednica Matične sekcije inžinjera sigurnosti.

Pozivaju se inžinjeri koji do sada nisu dostavili Pristupnice Inžinjerskoj komori FBIH da to urade i da prisustvuju sjednici sekcije.

Matična sekcija inžinjera sigurnosti Inžinjerske komore FBiH