Info dan na kojem će biti predstavljen Prvi poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za inovativne privredne subjekte u Bosni i Hercegovini

Info dan na kojem će biti predstavljen Prvi poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za inovativne privredne subjekte u Bosni i Hercegovini

Poštovani,

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo u saradnji sa Privrednom/Gospodarskom komorom F BiH organizira info dan na kojem će biti predstavljen Prvi poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru projekta Challenge to Change3.

Prezentacija Prvog  poziva će se održati

u ponedjeljak31. listopada/oktobra 2022. godine u 11,00 sati

u Privrednoj/Gospodarskoj komori F BiH,Branislava Đurđeva br. 10, Sarajevo

Poziv je usmjeren prema svim privrednim subjektima koji imaju inovativne poslovne ideje, proizvode ili usluge koje mogu dovesti do povećanja konkurentnosti, smanjenja nezaposlenosti i održivog društveno-ekonomskog razvoja u BiH. Za potencijalne aplikante na raspolaganju je budžet čiji je indikativni iznos oko 480.000,00 EUR, a rok za dostavljanje aplikacija je srijeda 23. studeni/novembar 2022. godine do 16 sati.

Maksimalan iznos grant sredstava dostupan za start-up iznosi 10.000,00 EUR-a, a za mikro, mala i srednja preduzeća do 250 zaposlenih 30.000,00 EUR, s tim da moraju osigurati i vlastito sudjelovanje u iznosu od minimalno 50% ukupne vrijednosti predloženog projekta. Period implementacije projekta ne može trajati kraće od tri mjeseca i duže od 12 mjeseci. Mogućnost prijavljivanja na javni poziv provodi se isključivo putem online apliciranja naelektronski sistem za apliciranje i evaluaciju (eMSAE) koji se nalazi na web stranici www.c2c.ba, gdje je dostupan i Vodič za aplikante, koji je sastavni dio Aplikativnog paketa. Aplikacije koje budu dostavljene putem pošte (štampana forma), putem faksa ili na neki drugi način, neće biti uzete u razmatranje, niti će biti predmet ocjenjivanja. U cilju detaljnijeg informisanja potencijalnih aplikanata, planirana je organizacija info sesija, čiji termini će biti objavljeni na projektnoj web stranici.

Projekt Challenge to Change 3.0je trogodišnji projekt ukupne vrijednosti 3 miliona EUR, koji finansira Švedska. Projekt implementira Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA u partnerstvu sa Agencijom za razvoj preduzeća EDA. Partner u projektu je i Region Ostergotland, Istočna Švedska.

Zbog ograničenog broja mjesta molimo da vaše prisustvo potvrdite do 28. listopada/oktobra 2022. godine na:s.muslic@kfbih.com.               

S poštovanjem
Predsjednik
Mirsad Jašarspahić, dipl.ing.maš.