Budućnost 5G-a

Sa industrijskog gledišta, trenutno postoje dvije vrste 5G mreže definirane standardima 3GPP, nesamostalna (NSA) i samostalna (SA). Većina mreža mobilnih operatera već je započela dug proces migracije na 5G, a sa željom da što prije osvoje nova tržišta i uglavnom će se razmišljati o 5G NSA, koja operaterima omogućava da koriste staru 4G infrastrukturu zajedno s 5G-om kako napreduje njeno uvođenje. Zaista, od 2019. stotine operatera širom svijeta krenulo je putem 5G NSA.

Prednosti i nedostaci migracije

Iako 5G NSA omogućava operaterima da istovremeno počnu postupno razvijati infrastrukturu i razvijati nove poslovne modele, postoji niz aplikacija – posebno onih koje zahtijevaju iznimno nisko latenciju i veći kapacitet – što će biti izvedivo samo s 5G SA. Rezultat toga je da su mnoga preduzeća i korisnici 5G-a za implementaciju IIoT-a čekali, a zatim prešli pravo sa 4G-a na samostalni 5G, koji nudi širu upotrebu. Osim toga, nakon što je implementirao SA, operater može odmah ponuditi cijeli niz optimiziranih 5G usluga, stvarajući tačku razlike u odnosu na konkurente NSA, maksimalno povećavajući šanse za monetizaciju.

Ključni nedostatak direktnog puta do 5G SA jesu velika početna ulaganja i činjenica da je naslijeđenu 4G/LTE mrežu potrebno održavati sve dok je u potpunosti ne zamijeni nova 5G mreža.

Na 5G NSA ruti postoje i brojne prednosti, posebno za pružatelje usluga koji ciljaju poslovne korisnike i potrošače s velikom brzinom povezivanja. Biti prvi na novom tržištu uvijek je korisno iz poslovne perspektive, a to također maksimizira korištenje postojeće instalirane LTE baze. Ta LTE baza je od vitalnog značaja i sa tehnološke tačke gledišta, jer znači da je upravljanje mobilnošću moguće uz minimalan uticaj tj. uticat će samo na najveće brzine prenosa podataka. Međutim, upotreba novog 5G spektra omogućava operaterima da povećaju kapacitet i efikasnost, kao i da počnu probno istraživati nove poslovne modele i slučajeve upotrebe.

Prednosti 5G SA dobijaju na snazi

5G SA nudi spoj moćnih i potpuno novih funkcija koje će sve više tjerati preduzeća i operatore da napreduju od NSA. Vjerojatno jedna od najmoćnijih značajki je mrežno rezanje, koje omogućava mrežnom operateru 5G SA da stvori više end-to-end virtualnih mreža unutar svoje postojeće mreže. To je bilo moguće u osnovnom obliku u LTE mrežama, ali 5G SA omogućava kreiranje virtuelnih kanala podataka, kao i potpunu kontrolu i funkcije upravljanja za svaku vrstu usluge, omogućavajući vrlo detaljnu kontrolu novih virtuelnih mreža.

Ova mogućnost garantovanja kvaliteta prenosa podataka na nivou mreže omogućava stvaranje velikog niza novih poslovnih modela i izvora prihoda. Na primjer, povezani automobili i/ili gradska infrastruktura mogli bi imati namjenski kapacitet, kao i hitne službe. I za primjenu u preduzećima, ova funkcija će biti od vitalnog značaja, omogućavajući istoj 5G SA mreži da pruži mnoštvo usluga, od opšte kancelarijske povezanosti do fabričke IIoT automatizacije, ali bez ugrožavanja performansi i pouzdanosti bilo kog segmenta.

Iako je Massive MIMO (mMIMO) od početka dio 5G -a, bitan element u obezbeđivanju kvaliteta, propusnosti i kapaciteta radio veze (pored formiranja snopa), opseg tehnologije se poboljšava sa svakim izdanjem 5G-a, omogućavajući znatno poboljšane stope rata. Izuzetno niska latencija (URLLC) je još jedna prednost 5G SA koja se zaista ističe, omogućavajući optimizaciju mreže za obradu velikih količina podataka sa izuzetno niskim kašnjenjem i velikom pouzdanošću.

5G SA još u ranim danima

Još su rani dani za 5G SA, ali usvajanje raste. Porast privatnih 5G mreža ukazuje na značajnu zainteresovanost preduzeća u cjelini, omogućavajući preduzećima da izaberu sopstvenu prilagođenu mrežu, umjesto da čekaju da je operateri ponude.

Ericsson je jedan od najnovijih proizvođača koji nudi privatnu 5G mrežnu uslugu, lansirajući Ericsson Private 5G u junu 2021. Oni nude mješavinu 4G LTE i 5G SA, a prvenstveno cilja na široki skup subjekata, uključujući proizvodnju, rudarsku i procesnu industriju, offshore sektor i elektroprivredu, kao i luke i aerodrome.

Na drugom mjestu, OPPO je surađivao s Thalesom na objavljivanju prvog na svijetu eSIM-a kompatibilnog sa 5G SA u najnovijem vodećem pametnom telefonu kompanije. Početak dostupnosti eSIM tehnologije na tržištu – ubačene direktno u uređaj, a ne u postojeću fizičku SIM karticu – u kombinaciji sa 5G SA imaće značajne posljedice po operatere, omogućavajući daleko detaljniji nivo pregovaranja o planu povezivanja. To će se vjerovatno svidjeti krajnjim korisnicima, ali takođe ima jasne implikacije za IIoT i automatizovano povezivanje vozila.

Sve u svemu, putevi do SA mogu varirati ovisno o zahtjevima tržišta, ali svi putevi vode u istom smjeru. Robusna 5G SA arhitektura nudi značajne prednosti za sve karike lanca vrijednosti, a popravljanjem migracijske staze iz LTE-a uz minimalno kašnjenje svi igrači na tržištu mogu ih početi istraživati.

Izvor: ENGINEERLIVE