Uključimo tehnologije u sprječavanju nasilja nad ženama

Svjedoci smo da se u našem društvu dešavaju usisavajuća nasilja nad ženama koja vrlo često imaju smrtni ishod. U nekim slučajevima sistem zakaže i tada javnost s pravom traži krivca, međutim u nekim slučajevima i pored toga da svi u nizu odgovornih institucija urade svoj dio posla sistem ne može da zaštiti žrtvu.

Mi u inženjerskoj Komori FBiH prije svega u Matičnoj sekciji EAT (Elektronika, automatika i telekomunikacije) inženjera želimo da skrenemo pažnju da se u prevenciju nasilja nad ženama od strane bračnog ili izvanbračnog partnera hitno uvedu i moderna tehnološka rješenja.

U tom cilju, nadležnim osobama i odgovornim institucijama službama skrećemo pažnju na prenosive uzbunjivače u obliku sata, narukvice ili privjeska, gdje se pritiskom na dugme šalje obavijest policiji da je štićene osoba tj. žena ugrožena, uređaj pored imena osobe koja je ugrožena šalje tačne GPS podatke i adresu gdje se ugrožena osoba nalazi.

Smatramo da je veoma važno da se šalje tihi alarm da se potencijalni ubica nalazi u nedozvoljenoj blizini, jer opcija u kojoj potencijalna žrtva poziva 122 objašnjava ko je i gdje se nalazi, često dugo traje i ne daje rješenje jer potencijalni ubica može žrtvu spriječiti i onda biti još agresivniji. Tih alarm daje vjeru žrtvi da će pomoć doći i sve što treba da uradi je da izdrži neko vrijeme a potencijalni ubica ne zna da pomoć stiže na tačnu adresu ili lokaciju u parku.

Da bi ovakav sistem radio potrebna je minimalna intervencija na informacijsko komunikacijskim sistemima policije.

Inženjerska komora FBiH je spremna izraditi idejno-tehničko rješenje koje će podrazumijevati da ostale odgovorne institucije, treba da odrede u kojim slučajevima ugrožena osoba dobija prenosivi elektronski uzbunjivač i dogovaraju njegovu upotrebu.

U tom cilju IK FBiH najavljuje održavanje radionice na kojoj će biti prezentovano idejno-tehničko rješenje bazirano na EAT tehnologijama. Očekujemo da se na radionicu odazovu relevantne osobe socijalnih, zaštitnih i represivnih službi kako bi na radionici dobili relevantne ulazne podatke.

Potpredsjednik IK FBiH
dr. Edvin Škaljo, dipl. ing. el.