Sekcija inžinjera građevinske struke počela sa radom

Sekcija inžinjera građevinske struke Inžinjerske komore FBiH je u Sarajevu 9.3.2020. godine održala svoju Konstituirajuću sjednicu. Radi se o sekciji inžinjera koja je okupila najveći broj članova koji su u punoj sali  Privredne/Gospodarske komore FBiH, donijeli Odluku o konstituisanju i tim činom zvanično počeli sa radom. Imajući u vidu značaj građevinarstva za razvoj Bosne i Hercegovine kao i brojnu problematiku koja opterećuje ovu struku, pokretanje rada predstavlja veliki korak naprijed za  inžinjere građevinske struke.

Do izbora rukovodstva sekcije, sjednicom je predsjedavao predsjednik Inžinjerske komore FBiH Erdal Trhulj. Na sjednici je donesen Poslovnik o radu sekcije koji uređuje prava i obaveze članova Matične sekcije inžinjera građevinske struke Inžinjerske komore FBiH. Izabran je Izvršni odbor Matične sekcije, kao i predsjednik i potpredsjednik. Za predsjednika Matične sekcije izabran je Samir Imamović, a  za potpredsjednika Venera Simonović. Članovi Izvršnog odbora su Hanefija Selmanović, Satko Filipović,  Mario Bevanda, Neven Pavlinović  i Dženan Panjeta.

Obraćajući se prisutnima, predsjednik Samir Imamović je istakao da je čast postati predsjednik Sekcije inžinjera građevinske struke, ali i obaveza i odgovornost. Naveo je da je pred Sekcijom  veliki posao, jer za početak potrebno je napraviti registar inžinjera građevinske struke u F BiH, pokrenuti aktivnosti na prijedlozima, stavovima, zaključcima i preporukama za izmjene zakonske regulative, uredbi i propisa u graditeljstvu, a kako bi se čuo glas struke. Također, potrebno je pokrenuti aktivnosti na pokretanju web stranice i znanstveno-stručnog časopisa. Cilj je promovisati rad Inžinjerske komore i same sekcije za inžinjere građevinske struke uz organizacije konferencija i stručnih seminara. Inžinjersku komoru je potrebno približiti struci i članstvu, postaviti dobre temelje ispravnog puta za uređenje građevinske struke u F BiH. Inžinjerska komora u konačnici treba da bude mjesto obraćanja, zaštitnik prava i obaveza svih inžinjera u F BiH, kazao je Samir Imamović, predsjednik Matične sekcije inžinjera građevinske struke.

Na sjednici je razgovarano o planu rada i aktivnostima koje će provoditi organi i članovi sekcije i Inžinjerske komore FBiH u cilju ispunjavanja zacrtanih ciljeva Inžinjerske komore FBiH.