Sekcija inžinjera EAT organizovala webinar

Dana 17.8.2020.godine, Matična sekcija inžinjera elektrotehnike, automatike i telekomunikacija – EAT Inžinjerske komore FBiH je uspješano organizovala webinar za članove i goste pod nazivom:

“Istina o 5G”, uvodinčar: profesora Bostjan Batagalj, Univerzitet Ljubjana

Učesnici webinara mogli su čuti:

  • Da 5G predstavlja novu komunikacijsku mrežu (fuzija IT i TK jezgrenih mreža) koja nudi nove servise i otvara nove poslovne mogućnosti, ali koja je i novo političko oružje;
  • O uticaju zračnja 5G mreže na ljude,
  • Da je 5G zračenje strogo regulisano od strane EU slične norme vrijede i za BiH,
  • Da je regulacija postvaila dozvoljene nivoe znatno niže nego to nauka dozvoljava
  • Da je jedan od osnovnih razloga za širenje raznih lažnih vijesti to što zapadne zemlje (a i Rusija) još uvijek nisu tehnološki spremni za 5G mrežu i da je glavni razlog širenja “fake” vijesti usvari usporavanje 5g mreže dok Zapada sustigne Kinu.

Opšti zaključak je da 5G tehnolgija treba više nauke a manje politike.
Sekicja EAT će nastaviti sa organiziranjem webinara na moderene i društveno korisne teme iz svoje oblasti djelovanja.