Poziv za učešće na seminaru Finansiranje provođenja projekata energijskih usluga putem ESCO modela u Bosni i Hercegovini

Poštovani,

U okviru projekta „Pokretanje okolišnog finansiranja u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja“, koji finansira Globalni fond za okoliš (GEF), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP BiH) u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, Federalnim ministarstvom za okoliš i turizam, Fondom za zaštitu okoliša FBiH i Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS, organizuju se jednodnevni seminari u više gradova u BiH koji imaju cilj da predstavnicima privatnog sektora približe koncept ESCO mehanizma finansiranja projekata i tako doprinesu budućoj uspješnoj primjeni ESCO modela poslovanja u Bosni i Hercegovini.

Za pripremu i organizaciju treninga angažovana ja konsultantska kuća nLogic Advisory  u saradnji sa Inžinjerskom komorom FBiH – sekcijom mašinskih inžinjera.

Zamišljen kao koncept gdje su svi na dobitku, ESCO (eng. Energy Services COmpany) se bazira na ideji da privatni partner (firma) inicijalno ulaže sredstva u izvođenje radova na zgradama, sistemima KGH, solarnim elektranama, komunalnim uslugama, transporta otpada i sl., kako bi se smanjila potrošnja energije i troškovi, a iz ostvarenih ušteda vraća uložena sredstva i ostvaruje profit u definisanom vremenskom periodu. Ugovorom između javnog i privatnog partnera se jasno definiše naknada za postizanje ušteda u energiji tokom njegovog trajanja, uz održavanje ugovorenog komfora. Ta naknada predstavlja prihode ESCO kompanije iz kojih ostvaruje dobit.

Na seminaru ćete imati priliku da, od renomiranih stručnjaka iz BiH, koji su pripremali i pratili realizaciju prvih ESCO projekata u Bosni i Hercegovini, dobijete više informacija o ESCO modelu poslovanja, načinu finansiranja, grantovima, procedurama pripreme i realizacije ESCO projekata putem javnih nabavki, te postignutim rezultatima i benefitima za sve uključene strane.

Prepoznajući značaj primjene modela u BiH, pozivamo sve zainteresirane učesnike/potencijalne ESCO kompanije da se prijave za učešće na seminaru koji će se održati:

Ponedjeljak, 05.12.2022. godine u Mostaru (rok za prijavu 03.12.2022.)

Petak, 09.12.2022. godine u Vitezu (rok za prijavu 07.12.2022.)

Srijeda, 14.12.2022. godine u Sarajevu (rok za prijavu 12.12.2022.)

 Učešće je besplatno, a prijava je obavezna putem prijavnog obrasca iz priloga ili putem e-maila: edukacija@nlogic.ba ili putem Google Forms

Sve potrebne informacije o treninzima možete dobiti putem telefona: 033 878 791 ili 033 863 951

U prilogu :