Poziv na stručni skup GO

Poziv na stručni skup „Uloga garancija porijekla u energetskom sektoru Bosne i Hercegovine“, Sarajevo, 02.12.2022. godine

Poštovani,

U skladu sa energetskom tranzicijom, u Bosni i Hercegovini već nekoliko godina funkcionira otvoreno tržište električne energije, na kojem je uočena sve veća potražnja za energijom proizvedenom iz obnovljivih izvora (OIE), odnosno.„zelenom energijom“.

U zadnje vrijeme poslovni partneri iz Europske unije od bh. proizvođača čestozahtijevaju posjedovanje „garancije porijekla“. Garancije porijekla su elektronski dokumenti koji dokazuju da je određena količina energije proizvedena iz obnovljivih izvora. Izdaju se proizvođačima energije iz OIE a nabavljaju ih snabdjevači ili veliki potrošači energije koji žele pokazati da koriste zelenu energiju.

Cilj stručnog skupa je da u diskusiji sa eminentnim stručnjacima iz ove oblasti, javnosti približi proces izdavanja garancija porijekla; da doprinese razmjeni dobrih praksi te da potakne potrošače da izaberu zelenu energiju a proizvođače da odgovore na zahtjeve kupaca i tako bolje prodaju svoju robu.Glavni uvodničar skupa je gđa Naida Taso iz Sekretarijata Energetske zajednice u Beču.

Sistem garancija porijekla je neophodna dopuna promociji i prometu električne energije iz obnovljivih izvora, te očekujemo da će ovaj skup unaprijediti suradnju na ekspertskom, institucionalnom i drugim nivoima, uz preporuke i savjete za sve one koji žele certificirati zelene izvore energije, kao i prednosti koje ostvarujukupci zelene energije.

Ovim putem vas pozivamo da uzmete aktivno učešće u radu stručnog skupa, koji će se održati u Sarajevu, 02.12.2022.godine, s početkom u 10 sati. Dnevni red u prilogu.

Molimo da prijavite dolazak, kontakt osoba je Lejla Sadiković, tel: 033 566 311, email: l.sadikovic@kfbih.com .

S poštovanjem,

Potpredsjednik Komore, s.r.

Mirsad Jašarspahić, dipl.ing.maš.

Stručni skup

Uloga garancija porijekla u energetskom sektoru Bosne i Hercegovine

 Sarajevo, 02.12.2022.

Privredna/Gospodarska komora FederacijeBiH(sala u prizemlju)

 DNEVNI RED

 Moderator: Miroslav Nikolić, predsjednik Udruženja/Udruge za OIE

09:30–10:00

Dolazak učesnika i registracija

10:0010:10

Pozdravna riječ organizatora

Mirsad Jašarspahić, potpredsjednik Privredne/Gospodarske komore FBiH

10:1010:40

„Garancije porijekla u Energetskoj zajednici“

Naida Taso, ekspert za tržište el.energije i OIE,Sekretarijat Energetske zajednice, Beč

10:4011:10

 „Iskustva u izdavanju garancija porijekla u Federaciji BiHnova rješenja iz prijedloga Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije“

 (predstavnik Operatora za OIEiEK FBiH)

11:1012:00

Diskusija i pitanja učesnika

12:0012:30

Kafa i osvježenje