POZIV na Osnivačku skupštinu Udruženja ESCO FBiH – Udruženja kompanija za pružanje energetskih usluga Federacije Bosne i Hercegovine.

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini provodi projekat „Pokretanje okolišnog finansiranja u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja“ (URBANLED), finansiran od strane Globalnog fonda za okoliš (GEF), u suradnji sa institucionalnim partnerima na lokalnom, kantonalnom, entitetskom i državnom nivou, sa ciljem uspostavljanja ESCo modela poslovanja za provedbu projekata energijske efikasnosti.

U skladu sa programskim aktivnostima kao i velikim brojem zainteresiranih kompanija za organizovanje kompanija koje imaju interes postati ESCO kompanije, Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) BiH vas pozivaju na Osnivačku skupštinu Udruženja ESCO FBiH.

Osnivačka skupština Udruženja ESCO FBiH će se održati u utorak, 28.2.2023. godine, sa početkom u 11:00h u Privrednoj komori FBiH u Sarajevu, ul. Branislava Đurđeva br. 10.

U prilogu vam dostavljamo dnevni red i materijale za skupštinu.

Molimo Vas da učešće potvrdite najkasnije do ponedjeljka, 27.02.2023. godine na e-mail adresu s.muslic@kfbih.com , kontakt osoba Sendžana Muslić.

S poštovanjem,

POTPRESJEDNIK

Mirsad Jašarspahić, dipl.ing.maš.