Osnovana Sekcija inžinjera elektronike, automatike i telekomunikacija

U Inžinjerskoj komori Federacije Bosne i Hercegovine, 14.4.2020. godine održana je Osnivačka sjednica Matične sekcije inžinjera elektronike, automatike i telekomunikacija. Sjednici su pored velikog broja inžinjera osnivača, prisustvovali Erdal Trhulj, predsjednik Inžinjerske komore FBiH i Mirsad Jašarspahić, predsjednik Privredne/Gospodarske komore FBiH. Nakon donošenja Odluke o osnivanju sekcije, prisutni inžinjeri su donijeli Poslovnik o radu sekcije. Na sjednici je izvršen izbor rukovodstva sekcije, čiji je zadatak da u naredne četiri godine rade kako bi se unaprijedili svi aspekti rada inžinjera elektronike, automatike i telekomunikacija. Za predsjednika izabran je prof. dr. Edvin Škaljo, dok je potpredsjednik mr. Igor Jurčić, ostali članovi Izvršnog odbora su: mr. Džemo Mustafić, mr. Kemal Mrkonja, mr. Nejra Dervišević, Hamzalija Karadža, mr. Sanjin Čekić. Kako i priliči ovoj sekciji i aktualnim okolnostima, sjednica je održana elektronski (on-line) u demokratskoj i konstruktivnoj atmosferi.

Ova Sekcija ima misiju da vrši promociju vrijednosti i izazova inžinjerskog zanimanja iz oblasti  elektronike, automatike i telekomunikacija a sve u cilju stvaranja ambijenta tehnološkoga društva u službi čovjeka, oslanjajući se na domaće snage. U postizanju ovog cilja rukovodstvo Sekcije očekuje saradnju sa drugim domaćim i inostranim sekcijama kao sa vladinim i nevladinim organizacijama i kompanijama.