Osnovana Matična sekcija inžinjera sigurnosti Inžinjerske komore FBiH

Inžinjeri zaštite na radu, inžinjeri sigurnosti i pomoći, inžinjeri zaštite od požara i inžinjeri zaštite na radu i životne sredine, na Osnivačkoj sjednici, održanoj 5.3.2020. godine u Sarajevu, osnovali su Matičnu sekciju inžinjera sigurnosti. Radi se o strukama koje se u Bosni i Hercegovini  školuju na nekoliko visokoškolskih ustanova, a od rada kroz Matičnu sekciju u Inžinjerskoj komori FBiH, očekuju unapređenje svijesti o značaju sigurnosti radnika i svih stanovnika u BiH.

Nakon osnivanja Matične sekcije inžinjera sigurnosti, izabran je Izvršni odbor sekcije. Za članove Izvršnog odbora Matične sekcije inžinjera sigurnosti izabrani su Edisa Nukić, Mensur Nezirović, Nedžad Smajlović, Nermin Bojičić, Hajrudin Zahiragić, Tahir Šabić i Zuhdija Mahmutović.

Na prvoj redovnoj sjednici koja će se uskoro održati, izabrat će se predsjednik i potpredsjednik  sekcije i utvrditi plan rada za 2020. godinu.