Okrugli sto na temu „Regulisanje Ugovora u svjetlu poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda“

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u zajedničkoj organizaciji sa Privrednom/Gospodarskom komorom Federacije Bosne i Hercegovine, Privrednom komorom Republike Srpske i Privrednom komorom Brčko Distrikta organizuje Okrugli sto na temu “Regulisanje Ugovora u svjetlu poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda” koji će se održati dana 20.07.2022. godine sa početkom u 11:00 sati u prostorijama VTK/STK BiH, Branislava Đurđeva br.10, Sarajevo uz prisustvo predstavnika svih relevantnih institucija.

Naime, zbog konstantnog povećanja cijena repromaterijala na svjetskom tržištu, građevinska preduzeća iz Bosne i Hercegovine suočavaju se sa određenim izazovima u svom poslovanju a jedan od najčešćih je nemogućnost realizacije preuzetog posla po ranije ugovorenoj cijeni.

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, između ostalog, cijena navedena u najpovoljnijoj ponudi kao i uslovi utvrđeni u tenderskoj dokumentaciji ne mogu se mijenjati osim ako to nije navedeno odredbom o promjenjivosti cijena u tenderskoj dokumentaciji a koja mora biti unesena u ugovor o javnoj nabavci.
Shodno tome da bi se izbjegli problemi sa kojima se privrednici suočavaju, potrebno je da ugovorni organi u narednom periodu obavezno unose odredbu o promjenjivosti cijena i to prema pravilima definisanim u Glavi XIII Zakona o obligacionim odnosima.
S toga, sistem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini može se koristiti kao alat kojim bi se obezbijedio oporavak privrede i smanjio uticaj krize, ali za to je neophodno da ugovorni organi u budućim tenderima omoguće primjenu Zakonom o javnim nabavkama predviđenog izuzetka koji se odnosi na odredbu o promjenjivosti cijena.

U Republici Hrvatskoj Vlada je na inicijativu Hrvatske gospodarske komore donijela Zaključak o postupanju radi ublažavanja posljedica poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda i to na način da se ide u korekciju cijena postojećih ugovora, kao i da se za postupke javne nabave koji su u toku i koji će tek biti pokrenuti utvrde mogućnosti određivanja promjenjive cijene ponude te način i uslovi izmjene iste tokom izvršenja ugovora.

Cilj okruglog stola je okupiti sve predstavnike institucija na nivou BiH i entiteta, Agenciju za javne nabavke BiH, predstavnike-predavače koju su učestvovali u izradi smjernica u Hrvatskoj kao primjer dobre prakse, predstavnike građevinskih kompanija sa teritorije BiH, a sve u svrhu utvrđivanja određenih zaključaka koji bi bili upućeni nadležnim institucijama, uz eventualnu preporuku za izradu opštih smjernica za Bosnu i Hercegovinu sličnih onima koje je Hrvatska gospodarska komora objavila u aprilu ove godine, a koje su dostupne na sljedećem linku: 
https://www.hgk.hr/documents/smjernice-za-provedbu-postupaka-priznanja-razlike-u-cijeni61fbe24caa74b.pdf .

Svi koji su zainteresovani da uzmu učešće u ovom Okruglom stolu mogu se prijaviti putem e-maila: nina.dabic@komorabih.ba ili putem telefona: 033 / 566 187 najkasnije do 18.07.2022. godine.

Izvor: komorabih.ba