ODRŽANA SJEDNICA ČLANOVA ODBORA INŽINJERSKE KOMORE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Inžinjerska komora Federacije Bosne i Hercegovine, koja djeluje pri Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije Bosne i Hercegovine, 31. marta 2022. godine, u online i offline formatu, a na zahtjev novog rukovodstvaodržala je sjednicu članova Odbora Inžinjerske komore Federacije Bosne i Hercegovine.

Cilj sastanka je međusobno upoznavanje novog rukovodstva sa članovima Odbora IKFBiH, te analiza stanja inžinjerskih struka, mnogobrojnih problematika koje opterećuju inžinjere i shodno tome postavljanje narednih koraka djelovanja.

Problematika u primjeni Zakona i nedostatku zakonskih i podzakonskih regulativa koje regulišu oblast različitih inžinjerskih struka, samo su neki od razloga zastoja razvoja inžinjerske struke uopće. Predsjednica Inžinjerske komore, prof.dr. Sanela Klarić smatra da u tom segmentu trebamo biti u budućnosti prodorniji, ali i ponuditi saradnju zakonodavnoj i izvršnoj vlasti. Također, razgovaralo se o aktivnostima sekcija u narednom periodu, umrežavanju, uspostavaljanju saradnje sa obrazovnim ustanovama i privrednim subjektima.

Inžinjerska komora FBiH je strukovna asocijacija inžinjera svih struka, osnovana 23. januara 2020. godine, s ciljem unapređenje rada i statusa inžinjerske struke, pružanje kontinuiranog usavršavanja članova kao i sudjelovanje u kreiranju zakonodavne regulative u saradnji sa izvršnim i zakonodavnim organima vlasti, kao i druge aktivnosti od interesa za inžinjersku struku.