OBAVJEŠTENJE – SEKCIJA INŽINJERA ARHITEKATA

Inžinjerska komora FBiH obavještava inžinjere arhitekte da će se u utorak 29.6.2021. godine u 15:30h održati Konstituirajuća sjednica Matične sekcije inžinjera arhitekata Inžinjerske komore FBiH.

Sjednica će se održati u online formatu.

Pozivaju se inžinjeri da svoju zainteresiranost za prisustvo sjednici prijave najkasnije do ponedjeljka 28.6.2021. godine do 16h, na e-mail: a.malisevic@kfbih.com ili info@ikfbih.ba

Inžinjeri koji do sada nisu dostavili popunjene Pristupnice Inžinjerskoj komori FBiH, molimo da to urade što je prije moguće.

Informacije o učlanjenju u Inžinjersku komoru FBiH možete naći na sljedećem linku: https://ikfbih.ba/postani-clan/

Inžinjerska komora FBiH