OBAVJEŠTENJE O KONFERENCIJI „FUTURE OF BUILDING 2021“

Inžinjerska komora FBIH obaviještava da će se 23. marta 2021. godine održati medjunarodna konferencija „Future of Building 2021“. Ovaj događaj održava se u digitalnom formatu i pruža mogućnost bosansko-hercegovačkim kompanijama, da nakon registracije aktivno uzmu učešće u ovom događaju.

Online medjunarodna konferencija „FUTURE OF BUILDING 2021“  će se održati  23. marta 2021. od 09.00 h do 17.00 h

ADVANTAGE AUSTRIA organizuje ekskluzivnu B2B platformu za razgovore o najnovijim dostignućima sa austrijskim kompanijama aktivnim u građevinskom sektoru.

Saznajte više o najnovijim tehnologijama i materijalima i pronađite partnere za saradnju za nove poslovne prilike.

Konferencija se održava putem interneta, a emitirat će se iz Beča. Beč predstavlja primjer najbolje svjetske prakse za rješenja pametnih gradova (smart cities) i simbioze istorijskog naslijeđa i moderne [zelene] arhitekture te visokotehnoloških rješenja.

Prisustvujte ovom događaju i steknite nove perspektive o najnovijim dostignućima u građevinskom sektoru. Sljedeće ključne teme bit će obrađene ili će biti relevantne za pojedinačne B2B sastanke:

 • Smart City Beč, moderno urbano planiranje
 • inteligentne, povezane zgrade
 • nove metode konstrukcije i robotika
 • novi građevinski materijali / komponente i sklopovi
 • energetska učinkovitost (nula, plus, pasivne kuće)
 • održiva i zelena arhitektura
 • konstrukcije od drveta
 • prirodni materijali i materijali bez emisije
 • putevi i tuneli, saobraćajna infrastruktura
 • pametna kuća i kućna automatizacija
 • digitalizacija (BIM) i VR
 • moderna adaptacija u unutrašnjosti grada
 • socijalno i povoljno stanovanje

Prijave na konferenciju možete izvršiti putem: https://fob2021.b2match.io/

Programom su u prijepodnevnim satima predvidjena predavanja i panel diskusija o najnovijim trendovima i inovacijama, dok je poslijepodne rezervisano za digitalne B2B-sastanke.

Registracija učešća je otvorena, a B2B sastanci se mogu zakazovati od 08.marta 2021.

Učešće je besplatno. Jezik konferencije je engleski.

Za sve daljnje informacije ili pomoć pri registraciji možete kontaktirati ured Austrijske ambasade – trgovinski odjel u Sarajevu, kontakt osoba Elvir Delić – Marketing Officer. 

Austrijska ambasada – trgovinski odjel
Zmaja od Bosne bb
zgrada RBBH objekat B
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

T +387 33 26 78 50
F +387 33 22 23 36

sarajevo@advantageaustria.org
www.advantageaustria.org/ba