Nastavno osoblje Mašinskog fakulteta Sarajevo među dobitnicima nagrade UNSA za naučnoistraživački rad

U četvrtak 24.03.2022. godine je u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu održana ceremonija svečane dodjele nagrada akademskom i naučnoistraživačkom osoblju Univerziteta u Sarajevu na osnovu rezultata naučnog/umjetničkog rada za 2020. godinu, a u skladu sa Pravilnikom o nagrađivanju akademskog i naučnoistraživačkog osoblja Univerziteta u Sarajevu.

Univerzitet u Sarajevu već četvrtu godinu u kontinuitetu implementira Pravilnik o nagrađivanju u skladu s kojim se dodjeljuju novčane nagrade za akademsko i naučnoistraživačko osoblje na osnovu rezultata naučnog i umjetničkog rada. Nagrade su dobitnicima uručili rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj i prorektor za naučnoistraživački rad prof. dr. Mirza Dautbašić.

Ovom prilikom su od strane Univerziteta u Sarajevu ispred Mašinskog fakulteta nagrađene kolegice doc. dr. Amra Hasečić i doc. dr. Zlata Jelačić, kao i kolega prof. dr. Murčo Obućina. Ovo predstavlja kako promociju za Mašinski fakultet u Sarajevu tako i za žene u tehničkim naukama. 

Čestitamo našim kolegicama i kolegi na izvrsnim rezultatima i želimo im podjednako uspješan nastavak akademske karijere!