Konstituisana Sekcija inžinjera hortikulturne i pejzažne struke

Matična sekcija inžinjera hortikulturne i pejzažne struke Inžinjerske komore FBiH, 4. marta 2020. godine, održala je svoju konstituirajuću sjednicu.

Radi se o interdisciplinarnoj sekciji koja okuplja inžinjere sa nekoliko različitih fakulteta, koji u okviru svog obrazovnog procesa pružaju određena znanja i vještine za bavljenje ovom problematikom, prvenstveno stručnjake sa Šumarskog, Poljoprivredno-prehrambenog, Arhitektonskog te Prirodnomatematičkog fakulteta.

Nakon što je konstituisana Matična sekcija inžinjera hortikulturne i pejzažne struke, jednoglasno su izabrani predsjednik, potpredsjednik i Izvršni odbor sekcije.

Za predsjednicu je izabrana mr.sc. Zehra Veljović,  profesorica u Srednjoj školi za okoliš i drvni dizajn u Sarajevu. Za potpredsjednicu je izabrana magistar hortikulture Sabina Rastoder koja radi u JKP „Gradska groblja” Visoko. Članovi Izvršnog odbora Sekcije su magistar hortikulture Amila Brajić – asistent na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, diplomirani inžinjer agronomije Sabina Biser-Hajdarević – Nineco d.o.o., magistar hortikulture Irnela Bajrić, doktor nauka Emira Hukić – docent na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i doktor biotehničkih nauka iz oblasti hortikulture Dino Hadžidervišagić – docent na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Na sjednici je razgovarano i o aktivnostima Sekcije u narednom periodu, kao i utvrđenim ciljevima Inžinjerske komore Federacije BiH.

Obzirom da se oblast hortikulture i pejzažne arhitekture obuhvata mnogo različitih segmenata, te se kroz nju prepliću prirodne, tehničke i umjetničke sfere, pozivamo i ostale inžinjere da se pridruže i daju svoj doprinos u realizaciji budućih ciljeva ove sekcije.