Kanton 10: Za nove procese u poljoprivrednom sektoru 1,3 miliona KM

Za nove procese u poljoprivrednom sektoru 1,3 miliona KM kroz “Potporu poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju”.

Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 24. marta, 2022. godine donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava tekućih prijenosa “Potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju” utvrđenih budžetom Hercegbosanske županije za 2022. godinu, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije.

Programom su definirane vrste proizvodnji koje se potiču, način ostvarivanja novčane podrške, kao i rokovi za podnošenje zahtjeva s propisanom dokumentacijom.

“Podršku iz ovog Programa ostvaruju fizičke i pravne osobe, koji ispunjavaju uslove propisane ovim Programom, s prebivalištem, odnosno sjedištem na području Hercegbosanske županije i koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost na području Hercegbosanske županije”, navodi se u Programu.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije će voditi obradu zahtjeva za sve vrste podrške. Na osnovu zahtjeva za ostvarivanje prava na podršku, koji mora odobriti Ministarstvo, podrška će se isplaćivati korisnicima iz budžeta Hercegbosanske županije putem Ministarstva finansija Hercegbosanske županije.

Svrha ovog Programa je da se nastave započeti i otvore novi procesi u poljoprivrednom sektoru, s ciljem da se ostvari:

  • povećanje obima poljoprivredne proizvodnje,
  • zadovoljavanje potreba domaćeg tržišta vlastitim proizvodima,
  • opskrba prehrambene industrije sirovinama,
  • stabilizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda,
  • poboljšati razvoj ruralnih područja. 

Dodatne informacije pronađite u Programu.

Izvor: akta.ba