Industrija 4.0

Industrija 4.0, posmatrana kao logičan nastavak prethodne tri industrijske revolucije, odnosi se na: brzu digitalnu transformaciju procesa unutar prerađivačko-proizvodnih (ali i ostalih povezanih) industrija.

Transformacija se temelji na inteligentnom umrežavanju mašina (i drugih uređaja) pomoću naprednih informacijsko – komunikacijskih tehnologija, s ciljem da se omogući autonomno komuniciranje među uređajima, analiziranje i prikupljanje velike količine podataka, autonomno donošenje odluka, praćenje imovine i procesa u stvarnom vremenu, stvaranje dodane vrijednosti te vertikalna i horizontalna integracija.

Osnova je integracija informacijskih tehnologija s operativnim aktivnostima, što dovodi do jače proizvodne organizacije.

Transformacija poslovnih modela u sklopu Industrije 4.0 rezultira sljedećim poboljšanjima u preduzeću, koja vode do povećanja dobiti, smanjenja troškova, poboljšanih iskustava kupaca, inovacija:

Koje tehnologije čine industriju 4.0?

Industrija 4.0 ovisi o nizu novih i inovativnih tehnologija, koje u suštini obuhvaćaju sljedeće:

1. Industrijski Internet stvari (Internet of Things, IoT)
Možda najvažniji element Industrije 4.0. Karakterišu ga povezani uređaji koji komuniciraju međusobno i s centralnom bazom (ljudima) putem internetske veze. Na uređaje su obično ugrađeni senzori. Podaci zaprimljeni od svakog uređaja spremaju se u oblaku te se koriste za analize i donošenje odluka u stvarnom vremenu.

2. Napredna robotika – autonomni roboti
Roboti postaju sve autonomniji, fleksibilniji i kooperativniji. Očekuje se da će međusobno komunicirati i razmjenjivati informacije. Koriste se za različite aktivnosti – od biranja proizvoda u skladištima, do pripremanja proizvoda za otpremu.

3. Aditivna proizvodnja (3D printeri)
Trenutno se koristi za razvoj prototipova i individualnih komponenti nužnih za pojedini proizvod.
U budućnosti se očekuje široko korištenje aditivne proizvodnje za proizvodnju malih količina jedinstvenih proizvoda koji zadovoljavaju specifične potrebe/želje kupaca.

4. Proširena stvarnost (augmented reality)
Sistemi koji se temelje na proširenoj stvarnosti mogu se koristiti za različite usluge, npr. za odabir dijelova u skladištu ili za slanje instrukcija za popravak nekog uređaja preko mobitela.

5. Simulacije
Trenutno se 3D simulacije proizvoda koriste za prikaz proizvoda, materijala, proizvodnih procesa, ali očekuje se još snažnije korištenje u samim postrojenjima.

6. Rad u oblaku (cloud computing)
Očekuje se povećano korištenje softvera smještenih u oblaku vezano uz samu proizvodnju (ne samo generalne procese unutar preduzeća), potaknuto i implementacijom drugih 4.0 tehnologija, što će dovesti do većeg širenja podataka unutar preduzeća i šire.

7. Kibernetička sigurnost
Porastom povezivanja povećat će se i potreba za adekvatnom zaštitom industrijskih sistema i proizvodnih linija.

8. Big Data i analitika
Prikupljanje i analiza podataka iz različitih izvora: proizvodne opreme i proizvodnog sistema, cijelog sistema preduzeća, sistema kupaca i dobavljača. Prilika za prepoznavanjem određenih uzoraka ponašanja, što omogućuje optimizaciju kvalitete proizvodnje, uštedu energije i sl.

9. Horizontalna/vertikalna integracija sistema

  • Horizontalna: digitalizacija u cjelokupnom lancu vrijednosti kroz razmjenu informacija i povezivanje informacijskih sistema (od kupaca do dobavljača)
  • Vertikalna: integracija IT sistema kroz sve razine hijerarhije u preduzeću (proizvodnja, kontrola, operativna razina)
Primjeri 4.0 tehnologije

Šta dalje?

Iako danas brojna preduzeća koriste gore navedenu tehnologiju pojedinačno u svom poslovanju, krajnji cilj je postići to da se proizvodnja u potpunosti transformira u integriranu, automatiziranu i optimiziranu, tj. da se razvije „pametna“ tvornica.

To će dovesti do veće efikasnosti, promjene tradicionalnih veza između dobavljača, proizvođača i kupaca, ali i između čovjeka i mašine te razvoja novih poslovnih modela.

Brojni MSP-ovi nisu spremni za strukturne promjene koje nosi Industrija 4.0 i ne razvijaju potrebne poslovne strategije za implementaciju 4.0 tehnologije. Za usporedbu, čak 90% firmi koje imaju razvijenu strategiju, ostvarilo je rast od barem 5% u 2019. godini, dok je isti rast ostvarilo 72% firmi koje nemaju strategiju i koriste ad-hoc pristup.

Možda je vrijeme da razmislite o svojoj poslovnoj strategiji? U koju tehnologiju 4.0 biste mogli uložiti kako biste potencijalno iskoristili mogućnosti koje pruža?

Izvor: happtory.hr