O Inžinjerskoj komori Federacije BiH

Inžinjerska komora Federacije Bosne i Hercegovine je strukovna asocijacija inžinjera svih struka, osnovana 23. januara 2020. godine. Inžinjerska komora FBiH je u organizaciono-funkcionalnom smislu organizirana kroz strukovne matične sekcije.

Osnovni ciljevi Inžinjerske komore FBiH su:

 • Kvalitetnije rješavanje problema u inžinjerskoj struci u Federaciji BiH,
 • Unaprjeđenje rada inžinjerske struke,
 • Unaprjeđnje statusa inžinjerske struke,
 • Obezbjeđenje edukacije i stručnog usavršavanja članova,
 • Predlaganje propisa iz oblasti planiranja i gradnje,
 • Predlaganje propisa od interesa za inžinjersku struku,
 • Zastupanje članova Inžinjerske komore FBiH u zemlji i inostranstvu,
 • Uspostavljanje i razvijanje saradnje sa sličnim asocijacijama u zemlji i inostranstvu,
 • Utvrđivanje visine naknada za obavljanje poslova iz svoje djelatnosti,
 • Vođenje brige se o etičkim normama ponašanja članova,
 • Staranje se o stručnom i odgovornom djelovanju članova,
 • Organizovanje stručnih skupova i konferencija,
 • Izvještavanje i informisanje članova,
 • Izdavanje časopisa, biltena i stručnih publikacija,
 • Organizovanje Suda časti, medijaciju i arbitražno rješavanje sporova,
 • Vođenje registra članova Komore,
 • Obavljanje poslove koje joj država zakonom prenese kao javna ovlaštenja,
 • Sarađuje sa zakonodavnim i izvršnim organima vlasti u BiH i F BiH po svim pitanjima od značaja za inžinjersku struku,
 • kao i druge poslove i zadatatke od interes za članove.