DVODNEVNA KONFERENCIJA ‘’SFERA 2022: FASADNI SISTEMI I VENTILIRAJUĆE OBLOGE’’

Sutra 29.03.2022., počinje dvodnevna XI konferencija ‘’Sfera 2022: Fasadni sistemi i ventilirajuće obloge’’ u Sarajevu, Hotel Hills, koja će okupiti privrednike i preduzetnike iz cijele regije. Konferencija se bavi osnovnim elementom objekta – zidom. Plašt objekta ili fasadni zid je jedan od najbitnijih elemenata u vizualnom doživljaju objekta po pitanju ostvarivanja ugodnosti korištenja istog. Boje fasade kao i materijali za završnu obradu su jedan od ključnih elemenata za budući identitet objekta u prostoru kao i njegovo redovno održavanje. Na konferenciji se iznose regulative i standardi u oblasti energetske efikasnosti, prezentiraju dosadašnja iskustva u procesu „utopljavanja“ stambenih objekata, te preispituju naučna, i tehnološka dostignuća kao i profesionalna opredjeljenja u kontekstu proizvodnje i primjene materijala za toplinsku izolaciju i završnu obradu fasadnih zidova. Kroz konferenciju se prezentiraju tradicionalni i savremeni pristupi i materijali za „utopljavanje“ i završnu obradu, njihove prednosti i uslovi za primjenu kao i mogućnosti za poboljšanja.

Organizator je Sfera d.o.o. Mostar, u saradnji sa Građevinskim fakultetom ‘’Univerziteta Džemal Bijedić’’ iz Mostara, Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta iz Zagreba, te u partnerstvu s Institutom za standardizaciju BiH. Konferencija će okupiti regionalne predavače i stručnjake koji će govoriti o različitim tematskim jedinicama koje će se obrađivati.

POGLEDAJTE:

Predavači na konferenciji “Sfera 2022”;
Program i teme konferencije;
Registracije na konferenciju (besplatan ulaz);

Konferencija se sastoji od sajamskog i naučnog dijela. U sajamskom dijelu, kompanije s područja cijele regije predstavljaju svoje novitete i proizvode, dok se u naučnom dijelu predstavljaju aktuelni projekti, inovacije i novosti. Na konferenciji će se predstaviti i Online izložba fasadnih sistema koju je kompanija Sfera d.o.o. organizovala 2021 godine, a čiji će projekti regionalnih arhitekata biti predstavljeni u naučnom dijelu konferencije. Drugog dana događaja održat će se i panel diskusija o temi konferencije, a cilj konferencije je razmjena znanja i iskustva, uspostavljanje međunarodne i domaće saradnje, te spajanje struke i nauke.

Na konferenciji učestvuju i saradnici i prijatelji AABiH – FEAL i ALUMIL.

Izvor: aabh.ba