28. april „Svjetski dan zaštite radu“

INŽINJERSKA KOMORA FEDERACIJE BiH

UDRUŽENJE ZA UNAPREĐENJE ZAŠTITE NA RADU

SEKCIJA INŽINJERA SIGURNOSTI

Svim radnicama i radnicima u privredi, državnim organima, obrazovnim i kulturno-sportskim institucijama i ostalim zanimanjima želimo sretan

28. april  „Svjetski dan zaštite radu“

Međunarodna organizacija rada od 2003. godine obilježava Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu s naglaskom na prevenciju bolesti i ozljeda na radu, a u cilju promocije sigurnog, zdravog i dostojanstvenog rada sa sve radnike. Navedeni datum je odabran kao uspomena na 28 smrtno stradalih u nesreći na radu na gradilištu u državi Connecticut u SAD.Sindikalni pokret od 1996. godine 28. april obilježava komemoracijom za sve žrtve profesionalnih bolesti i povreda na radu, sa jasnom porukom: „sjećamo se mrtvih, borimo se za žive“.

      U preko 120 zemalja širom svijeta državne institucije, sindikalne organizacije, udruženja poslodavaca, te stručnjaci sigurnosti i zdravlja na radu organizuju razne aktivnosti povodom ovoga dana promovišućiznačaj prevencije povreda na radu i profesionalnih bolesti. Nažalost ove godine, zbog novonastale situacije, obilježavanje ovog datuma neće biti manifestacionog karaktera, ali se neće odustati od drugih vidova kampanje sa naglaskom na prevenciju bolesti i povreda na radu, u cilju unapređenje sigurnog, zdravog i dostojanstvenog rada sa sve radnike u skladu sa Poveljom Europske unije o temeljnim ljudskim pravima.

        Zaštita na radu je pravo radnika koje proističe iz međunarodnih konvencija, Ustava, zakonskih i podzakonskih propisa. Tek u uslovima pandemije virusa COVID-19 vidimo značaj zaštite zdravlja radnika koji su na prvoj liniji odbrane od ovog virusa. U toj borbi u ovoj vanrednoj situaciji radnici savjesno i odgovorno obavljaju svoje zadatke ne štedeći svoje zdravlje i zdravlje svojih porodica. U  vrijeme pandemije virusa COVID -19 posebno su bitne mjere zaštite,  naročito radnika  zaposlenih u zdravstvu, trgovini,  policiji, proizvodnji, medijima i svih drugih  koji su pod direktnim uticajem i vjerovatnoćom da se mogu zaraziti virusom.

Generalno posmatrano, sigurnost i zaštita radnika u Federaciji, je na niskoj razini. Radnici su nedovoljno upućeni u problematiku i prava, sindikati nedovoljno jaki da okupe radnike i vrše utjecaj na vlast kako bi se donijeli adekvatni zakonski propisi i vršio adekvatan inspekcijski nadzor, a poslodavci nezainteresovani. Federacija nije u potpunosti iskazala interes za ovu oblast i potrebu hitnog usuglašavanja  propisa sa Konvencijama MOR-a i evropskim sigurnosnim direktivama. Time bi poslodavcima naredila njihovu primjenu i zahtijevala da se obezbijede sigurna radna mjesta i dostojanstven rad. Vlast na svim nivoima organiziranja ne iskazuje brigu za oblast zaštite na radu i broj žrtava koji se iz godine u godinu povećava. Sve je veći broj invalida koje nije moguće rasporediti na adekvatna radna mjesta u kompanijama.Tek 2020. godine je donijet Zakon o zaštiti na radu, a 2021. četiri podzakonska akta-Pravilnika,čime je može se reći, samo otpočeo proces. Zbog ovakvog stanja nevladin sektor i sindikati, pokušava ukazati organima vlasti ne neophodnost stvaranja pravnog okvira za poboljšanje. Pored toga i Sekcija inžinjera sigurnosti čiji su članovi inžinjeri zaštite na radu, inžinjeri sigurnosti i pomoći, inžinjeri zaštite od požara, inžinjeri zaštite na radu i životne sredine, koja je formirana 2020, pokušava ukazati na probleme iz ove oblasti i nudi rješenja koja su odavno prihvaćena u Evropskoj uniji i zemljama okruženja. Koliko će u tome uspjeti zavisi od odnosa državnih organa, ali ne smijemo odustati, jer je zaštita radnika bitan faktor u razvoju svake ekonomije.